Usługi

Bieżące doradztwo podatkowe

Wieloletnia współpraca z Klientami i zbudowane relacje nauczyły nas, że kluczem do efektywnego i skutecznego doradztwa jest zrozumienie oczekiwań i celów naszych Klientów oraz  poznanie rzeczywistości gospodarczej, w której funkcjonują.

Stała obsługa Klientów z różnych branż (m.in. automotive, transport i logistyka, usługi budowlane i deweloperskie, produkcja przemysłowa, IT i marketing, hotele i gastronomia, gospodarka odpadami) pozwoliła zdobyć nam unikalne doświadczenie i rozeznanie w indywidualnych potrzebach przedsiębiorców z danego sektora.

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji zarówno w kwestii codziennych problemów i wątpliwości podatkowych (CIT, PIT, PCC, podatek od nieruchomości), jak również przy bardziej złożonych tematach transakcyjnych, inwestycyjnych i reorganizacyjnych.

Usługi doradztwa świadczymy w ramach stałego bieżącego wsparcia podatkowego (abonament podatkowy), a także wsparcia projektowego związanego z konkretnym zapotrzebowaniem.

Forma i zakres współpracy są zawsze dopasowane do potrzeb Klienta. Stawiamy na wieloletnią współpracę opartą na relacjach. Wiemy, że w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić Klientom najwyższe bezpieczeństwo podatkowe, które przełoży się na skuteczne i sprawne działanie ich biznesu.

Audyty podatkowe

Niezależna weryfikacja rozliczeń podatkowych prowadzonych przez podatników jest ważnym elementem bezpieczeństwa podatkowego prowadzonego biznesu.

Celem realizowanych przez nas audytów podatkowych jest identyfikacja ryzyka, ustalenie i usunięcie błędów oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie wprowadzenia działań naprawczych. W przypadku stałej współpracy jest to najefektywniejszy sposób na poznanie od strony podatkowej działalności Klienta. Przekłada się to na efektywniejsze doradztwo podatkowe w sprawach bieżących, doradztwo transakcyjne oraz reorganizacyjne. Pomaga to  wypracować korzyści i zwiększyć bezpieczeństwo.

Zakres i forma audytu podatkowego są ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Może on dotyczyć zarówno bieżących, jak i już zamkniętych okresów rozliczeniowych. Przedmiotem audytu są nie tylko rozliczenia PIT/CIT/VAT przedsiębiorców, ale również rozliczenia kadrowo-płacowe czy podatek od nieruchomości.

Nasi eksperci przeprowadzają audyty zdalne (forma online) oraz audyty w siedzibie Klienta – wśród segregatorów i podczas rozmów z pracownikami księgowości.

Jako doradcy podatkowi współuczestniczymy również w analizach due diligence,podczas których wnikliwe sprawdzamy daną organizację pod kątem podatkowym i finansowym przed podjęciem przez naszych Klientów decyzji o inwestycji lub zawarciu umowy.

Ulgi podatkowe

Lata praktyki pokazały nam, że szukanie oszczędności podatkowych nie musi się wiązać z podejmowaniem skomplikowanych i często ryzykownych działań optymalizacyjnych przez naszych Klientów.

Zachęcamy naszych stałych i nowych Klientów do korzystania z rozwiązań przewidzianych wprost przepisami, pozwalających realnie zmniejszyć poziom opodatkowania.

Ulga B+R, mechanizm IP Box oraz pozostałe ulgi na innowacje, jakie mamy w polskim prawie od 2022 r., przyniosły już naszym Klientom kilkadziesiąt milionów złotych oszczędności.

Nasi doświadczeni eksperci  przeanalizują możliwości wdrożenia ulg w Państwa firmie i oszacują korzyści podatkowe.

Działamy kompleksowo i realizujemy wstępne analizy, działania zabezpieczające (interpretacje DKIS), wdrożenia rozwiązań, wsparcie w czynnościach deklaracyjnych oraz w komunikacji z organami podatkowymi.

Ceny transferowe (TP)

Istotne zmiany przepisów w zakresie cen transferowych wymagają jeszcze większej uwagi i czujności od podatników, którzy współpracują z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to zarówno  obowiązków dokumentacyjnych, jak i nowych obowiązków informacyjnych (zwłaszcza informacja TP-R).

Wyrazem tego są coraz częstsze i bardziej celowane kontrole podatkowe, jakie w tym obszarze realizują organy podatkowe.

Nasz zespół od lat wspiera Klientów w realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych. Dysponujemy ogromną wiedzą na temat przepisów i zasad tworzenia dokumentacji podatkowych, mamy też bogatą praktykę w realizacji projektów TP – również z perspektywy udziału w postępowaniach kontrolnych i sporach z organami podatkowymi z obszaru TP.

W ramach świadczonych usług analizujemy sytuację Klienta pod kątem obowiązków TP, sporządzamy dokumentację cen transferowych (local file, master file), tworzymy i aktualizujemy analizy rynkowości (benchmarking) oraz wspieramy w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych. Na życzenie Klienta możemy dokonać również audytu dokumentacji podatkowych z poprzednich lat.

Ceny transferowe wiążą się nie tylko z realizacją obowiązków dokumentacyjnych czy sprawozdawczych. To istotny obszar biznesowy związany z ustalaniem rynkowych warunków wynagrodzenia – m.in. w zakresie współpracy z podmiotami powiązanymi. Z powodzeniem wspieramy naszych Klientów we właściwym planowaniu gospodarczym, które obejmuje metodologię kalkulacji cen (weryfikacja i wyznaczanie rynkowego poziomu obciążeń), tworzenie polityki cen transferowych oraz wsparcie w zabezpieczeniu możliwych ryzyk. 

Postępowania podatkowe i spory podatkowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych i wymiarowych związanych z podatkami, jak również na dalszych etapach postępowań sądowych, w tym w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności karnoskarbowej.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie. W naszym zespole pracują doradcy i specjaliści, którzy mają za sobą karierę w administracji skarbowej (w tym organach kontrolnych),  blisko współpracujemy też z adwokatami mającymi doświadczenie w sprawach KKS.

Wiemy, że spory podatkowe i wizja wieloletnich postępowań może rodzić wiele pytań i obaw po stronie podatników. Kluczowe jest jak najwcześniejsze zaangażowanie doradcy w ewentualny spór z organem. Preferujemy uczciwą, otwartą i opartą na wzajemnym zaufaniu komunikację na temat sytuacji faktycznej Klienta oraz tego, co może się wydarzyć na dalszych etapach kontroli czy sporu.

Dzięki temu możemy z wyprzedzeniem zaplanować wspólnie strategię prowadzenia sprawy. Dbamy o zabezpieczenie prawidłowego  przebiegu kontroli czy postępowania i zapewniamy aktywny udział naszych specjalistów w komunikacji z organem: spotkania z przedstawicielami urzędów, zgłaszanie wniosków dowodowych, przedkładanie stosownych wyjaśnień czy wniosków o uwzględnienie dodatkowych dokumentów.

Wielokrotnie nasze doświadczenie i wyczucie w prowadzeniu takich spraw przekładało się na pozytywne rozstrzygnięcie dla klientów – bardzo często już na etapie kontroli podatkowej.

Doradztwo transakcyjne

W ramach doradztwa transakcyjnego nasi doświadczeni specjaliści pomagają podjąć decyzję najlepszą dla Klienta, niezależnie od tego czy dotyczy ona sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstwa, udziałów/akcji, nieruchomości czy też wartości niematerialnych.

Oferujemy kompleksowe usługi każdemu Klientowi, który chce skutecznie przeprowadzić transakcję zakupu/sprzedaży:

  1. doradztwo prawne – tworzenie umów i udział w negocjacjach dot. treści dokumentów oraz zabezpieczenie poufności transakcji,
  2. doradztwo podatkowe – wybór najkorzystniejszego wariantu transakcji, identyfikacja skutków/ryzyk podatkowych, w tym analiza due dilligence, profesjonalna wycena aktywów.

Współpracując z KrafTax, Klient ma pewność, że planowana transakcja, dzięki minimalizacji ryzyka, przebiegnie bez problemów, co zwiększa szansę na osiągnięcie zamierzonych korzyści biznesowych.

Reorganizacje biznesu

Dynamiczne środowisko gospodarcze, ciągle zmieniające się otoczenie prawne oraz możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, wymagają od przedsiębiorców stałego reagowania oraz podejmowania (często niełatwych) decyzji biznesowych związanych z przyszłością firmy, jej rozwojem czy też planowaniem sukcesji.

Bogate doświadczenie oraz wiele lat praktyki pozwala nam w sposób partnerski współuczestniczyć w rozwoju biznesów naszych Klientów. Setki procesów reorganizacyjnych przeprowadzonych z sukcesem potwierdzają, że aktywne wsparcie i modelowanie takich działań przekłada się na korzyści i bezpieczeństwo naszych Klientów.

Znając cele, jakie chce osiągnąć dany przedsiębiorca, jesteśmy w stanie zaprojektować najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe i prawne. Praktyczne analizy poparte kalkulacjami i prognozami pozwalają naszym Klientom podejmować decyzje w sposób świadomy i przemyślany.

W kolejnych etapach, przy wsparciu współpracujących z nami kancelarii prawnych, biegłych rewidentów, ekspertów od wyceny, zapewniamy kompleksowe wdrożenie rozwiązań wybranych przez Klienta.

Przekształcenia jednoosobowych działalności, aporty przedsiębiorstw czy ZCP, struktury holdingowe, podziały i wydzielenia, opodatkowanie estońskim CIT lub stworzenie fundacji rodzinnej – żaden z tych procesów reorganizacyjnych nie ma przed nami tajemnic. Nasi eksperci są gotowi, by zaprezentować je  Klientom.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Od 2019 r. podatnicy i profesjonaliści związani z obsługą podatkową przedsiębiorców mierzą się z koniecznością identyfikacji ewentualnych obowiązków związanych ze zgłaszaniem schematów podatkowych (MDR).

Pojęcie schematu podatkowego, choć zdefiniowane w przepisach, niestety nie daje wystarczających wskazówek i odpowiedzi co takim schematem może być. Konieczna jest więc wnikliwa analiza stanu faktycznego w odniesieniu do ustawowych przesłanek. Za schemat podatkowy mogą być uznane zwykłe transakcje czy decyzje biznesowe podejmowane przez przedsiębiorców, a także wieloetapowe, skomplikowane procesy reorganizacyjne.

Schemat podatkowy nie oznacza działań sprzecznych z prawem czy agresywnych optymalizacji. Mimo to obowiązek ich raportowania słusznie wzbudza uzasadnione obawy podatników, zwłaszcza ze względu na wysokie sankcje grożące za niezgłoszenie schematu podatkowego (nawet wielomilionowe kary).

Dodatkowo każdy większy przedsiębiorca (przychody lub koszty przekraczające 8 mln zł) powinien posiadać własne indywidualne procedury związane z identyfikacją i zgłoszeniem ew. schematów.

Kilka lat praktyki w zakresie MDR pozwoliło nam zdobyć bogate doświadczenie w raportowaniu schematów podatkowych. Kompleksowo zabezpieczamy obszar MDR u naszych Klientów – do naszych zadań należy identyfikacja i zgłaszanie schematów oraz tworzenie procedur należytej staranności, które mają na celu ochronić przed odpowiedzialnością zwłaszcza członków zarządów i właścicieli firm. Naszą wiedzą dzielimy się również w czasie szkoleń dla prawników, służb księgowych i finansowych, pracowników szczebla kierowniczego i zarządzającego.

Szkolenia podatkowe

Nasz zespół tworzą specjaliści i eksperci w swoich dziedzinach, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem.

Od wielu lat współpracujemy z największymi i renomowanymi firmami szkoleniowymi. Prowadzimy również wykłady na uczelniach wyższych i studiach podyplomowych,  a także w ramach kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Organizujemy cykliczne szkolenia dla naszych stałych Klientów – zarówno  stacjonarnie, jak i online. W zależności od zapotrzebowania realizujemy szkolenia zamknięte dla wybranych grup i branż.

Produkty