Partnerzy

Jakub Boberski

Jakub Boberski
Partner zarządzający, doradca podatkowy
Email:
jakub.boberski@kraftax.pl
Tel:
+48 603 216 503

 • Partner zarządzający i założyciel KrafTax.
 • Doradca podatkowy, specjalista ds. podatków dochodowych CIT i PIT oraz reorganizacji działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek z o.o.
 • Wcześniej pracownik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl and Partner oraz Deloitte. Przez ponad 10 lat wspólnik i partner w Tax Advisors Group Sp. z o.o.
 • Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego oraz wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Stowarzyszenia Księgowych. Wieloletni trener renomowanych firm szkoleniowych
Arkadiusz Gaczyński

Arkadiusz Gaczyński
Partner zarządzający, doradca podatkowy
Email:
arkadiusz.gaczynski@kraftax.pl
Tel:
+48 795 415 895

 • Partner zarządzający KrafTax.
 • Doradca podatkowy, specjalizuje się zagadnieniach prawno-podatkowych związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, cen transferowych, ulg podatkowych oraz estońskiego CIT.
 • Wcześniej wieloletni pracownik i menadżer w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Ścieżkę zawodową w podatkach zaczynał w Deloitte.
 • Doświadczony szkoleniowiec w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT. Współpracuje z wieloma renomowanymi firmami szkoleniowymi.
Jakub Sibiński

Jakub Sibiński
Partner, doradca podatkowy
Email:
jakub.sibinski@kraftax.pl
Tel:
+48 601 233 132

 • Partner w KrafTax.
 • Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych oraz kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, a także postępowań sądowo-administracyjnych.
 • Wcześniej pracował w Dziale Postępowań Podatkowych jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu i współpracował z Tax Advisors Group Sp. z o.o. oraz międzynarodową firmą doradczą Rödl & Partner.
 • Współpracownik firm szkoleniowych oraz wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Michał Krawczyk

Michał Krawczyk
Partner
Email:
michal.krawczyk@kraftax.pl
Tel:
+48 728 851 597

 • Partner w KrafTax.
 • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz w tematach dotyczących kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i postępowań podatkowych.
 • Wcześniej pracował w Pierwszej Izbie Skarbowej we Wrocławiu, w dziale kontroli jednego z urzędów skarbowych, a także współpracował z kancelariami podatkowymi.
 • Od 2008 r. prowadzi szkolenia podatkowe dla renomowanych firm szkoleniowych, także w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów.

Usługi

Bieżące doradztwo podatkowe

Stała i bezpośrednia obsługa przedsiębiorców oraz biur rachunkowych (sieć partnerska). Bieżąca pomoc w zakresie m.in.: PIT, CIT, VAT, ZUS, akcyzy, PCC, podatku od nieruchomości.

Audyty podatkowe

Szczegółowa weryfikacja rozliczeń podatkowych Klientów. Identyfikacja nieprawidłowości, przedstawienie rekomendacji oraz wspólne opracowanie strategii podatkowej  i zwiększenie bezpieczeństwa.

Ulgi podatkowe

Możliwości wdrażania ulg podatkowych. We współpracy z Klientami wdrażamy ulgi przewidziane ustawami, pomagające realnie zmniejszyć obciążenia podatkowe, np. ulga B+R, ulga IP Box, ulgi na innowacje.

Ceny transferowe

Zabezpieczenie obowiązków dokumentacyjnych i sporządzenie dokumentacji podatkowej oraz aktywny udział w planowaniu biznesowym pod kątem ustalania rynkowych warunków wynagrodzeń dla określonych transakcji (analizy benchmarkingowe).

Postępowania podatkowe
i spory podatkowe

Reprezentacja Klientów w postępowaniach kontrolnych i wymiarowych związanych z podatkami, jak również na dalszych etapach postępowań sądowych. Wiele sporów zakończyliśmy w sposób satysfakcjonujący dla Klienta.

Doradztwo transakcyjne

Aktywne wsparcie i modelowanie działań reorganizacyjnych związanych z rozwojem  biznesów naszych Klientów i/lub stworzeniem przemyślanych planów sukcesji.